Svinesundsforbindelsen

Bompenger ved Svinesundsforbindelsen

Prosjektet Svinesundsforbindelsen strekker seg fra Nordby i Sverige til Svingenskogen i Norge. Det omfatter to kilometer ny motorveg på svensk side, 4,3 kilometer ny motorveg på norsk side og en 700 meter lang bru mellom disse. Riksgrensen er også EU-grense, og det er bygget tollstasjoner på begge sider. I tillegg betalingsstasjoner ved både ny og gammel bru; Prosjektet skal bompengefinansieres.

Historisk spadetak

I august 2002 tok den norske samferdselsministeren Torild Skogsholm og den daværende svenske næringsminister Björn Rosengren et første, seremonielt spadetak som markering av landsavtalen mellom Norge og Sverige - og dermed var byggeprosessen i gang.

Økende trafikk

Til alle tider har folk i regionen beveget seg over grensen - både nordover og sørover, styrt av handel og arbeidsmarked. Men trafikken har aldri vært så omfattende som nå. Den er for det meste regional. Mange reiser går til kjøpesentre rett sør for grensen, men også stadig flere jobbpendler. Også langveis bil- og lastebiltransport øker kraftig. E6 er Norges viktigste veg til Europa, og trafikken mellom havnen i Göteborg til/fra Vestsverige og Norge er omfattende. Den gamle vegen var svært ulykkesbelastet, og dette har påvirket beslutningene om forsert utbygging av E6 i Bohuslän og Østfold til firefelts motorveg.

Den gamle Svinesundsbrua må avlastes

Svinesundsbrua er ca 60 år. Den er ikke bygd for dagens store og tunge trafikk, og er derfor erstattet - eller rettere sagt: komplettert- med en ny.
I åpningsåret 1946 kjørte totalt 6.300 kjøretøy over brua. Nå kjører i gjennomsnitt 15.000 over - hver dag!

Fakta om Svinesundsforbindelsen

Nordby - Riksgrensen
Kryss
Entreprenør
Ny Svinesundsbru
Entreprenør
Riksgrensen - Svingenskogen
Kryss
Entreprenører


Riksgrensen 2 km

Nordbymotet
Vägverket Produktion
704 m
Bilfinger Berger AS
4 km
Langkas, Svingenskogen
Mesta AS, Veidekke ASA


Kostnad ca 1,3 milliarder norske kroner (ekskl. bomstasjoner)
Hele prosjektet bompengefinansieres