Driftsmeldinger

18.02.2021 - Avvikling av bompengeinnkreving på Svinesundsforbindelsen
Svinesundsforbindelsen legges ned fra 15. mars 2021. Det vil derfor ikke lenger være mulig å opprette avtale og bestille brikke. Du kan opprette avtale med en annen brikkeutsteder ved å klikke på knappen under.

Eksisterende avtaler og brikker vil videreføres ved å overføres til en ny brikkeutsteder fra 15. mars 2021. Kunder trenger ikke foreta seg noe i denne sammenheng. Mer informasjon kommer.

13.03.2019 - Lysene slukkes 6. april 2019
Alle lyssignal i bomstasjoner over hele landet slukkes samtidig 6. april 2019.
Les hele saken

06.12.2018 - Ny AutoPASS-avtale fra 15. januar 2019
Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Kunden bes sjekke at all informasjon i avtalen er korrekt. Les hele saken

05.02.2018 - Ny selvbetjeningsløsning for deg som er AutoPASS-kunde
Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side. Fra 26. februar kan du gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Deretter logger du deg inn via ID-porten ved å bruke fødselsnummeret og passordet ditt med mobil eller kodebrikke.
Les hele saken

16.11.17 - Nye AutoPASS betingelser fra 1. januar 2018
Fra 1.1.2018 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Det innebærer blant annet at bilens registreringsnummer og annen informasjon i avtalen må være korrekt. Kundene bes derfor sjekke egne avtaler.
Les hele saken

18.09.17 - Miljødiffernsiert bomstakst
Fjellinjen først ut, med miljødifferensierte takster i Oslo fra 1. oktober.
Les hele saken

11.03.16 - Tunge personbiler med bombrikke får lettbil-takst
Den nye ordningen trer i kraft fra og med mandag 4. april 2016 og gjelder alle biler over
3500 kg som er registrert i kjøretøygruppe M1.
Les hele saken


15.01.16 -Takstendring privatbiler over 3500 kg.
Bobiler/campingbiler og enkelte andre større personbiler over 3500 kg vil få samme takster og rabatter som kjøretøy under 3500 kg. Omleggingen skal skje tidlig i 2016.
Les hele saken

29.10.15 - Svinesund innfører automatisk bombetaling

Fra natt til søndag 1.november blir det kun automatisk innkreving av bompenger ved grenseovergangene på Svinesund, både på E6 og fylkesveg 118.
Les mer om saken

02.01.15 - Valutajustering
Takstene i svenske kroner justeres til SEK 22 og SEK 110.
Se kunngjøring (PDF)

01.01.15 - Obligatorisk brikke
Fra denne dato er det obligatorisk med brikke i alle kjøretøy over 3,5 tonn som blir brukt i næring.
Les mer om saken.

01.11.14 - Endring i betalingsfrist på web
Betalingsfristen for passeringer uten avtale, er endret fra 14 til 3 dager.

15.01.09 - Overføring av AutoPASS-avtale fra Hvalertunnelen AS til Svinesundsforbindelsen AS
I tråd med Stortingets vedtak 6.12.2006 ved behandling av St.prp.nr. 8 (2006-2007) var 14. januar 2009 siste dag med bompengeinnkreving i Hvalertunnelen AS.
Les kunngjøringen fra Statens vegvesen her.
Fra 15. januar 2009 ble din AutoPASS-brikke med tilhørende kundeforhold (inkl. brikkedepositum) overført til Svinesundsforbindelsen AS. For fremtidige henvendelser vedrørende din brikke og ditt abonnement, ta kontakt med oss