Rabatter i andre anlegg

Alle kjøretøy med AutoPASS-brikke og en gyldig bompengeavtale (uavhengig av hvilket selskap denne er inngått med), oppnår nå rabatt i de fleste AutoPASS-anlegg. Den generelle brikkerabatten økes fra 10% til 20%.

Dette gjelder kun kjøretøy i takstklasse 1 (t.o.m. 3500 kg). Det gis ikke rabatt til takstgruppe 2 (f.o.m. 3501 kg).

Det er enkelte AutoPASS-anlegg som ikke er med i ordningen. For mer informasjon om takstene i det enkelte bompengeanlegg, se www.autopass.no.

Har du en brikke som ikke er AutoPASS-brikke?
Du kan også benytte Brobizz- og Pista-brikker for å passere ved Svinesund. Forutsetter at du har en gyldig avtale med brikkeutsteder og at brikken blir lest ved passering.