Betalingsalternativer

Det er ikke mulig å stoppe og betale ved passering i våre bomanlegg. Alle bilister skal kjøre rett igjennom.

Faktura sendes automatisk ut i etterkant- med mindre man velger en annen betalingsmåte.

Du har følgende betalingsmuligheter, avhengig av om du har avtale eller ikke:

Kunder med avtale

Har du en gyldig avtale registrert på bilen du passerer med, vil du automatisk få tilsendt faktura (med avtalerabatt) for dine passeringer til adressen du har registrert på avtalen din. Det er ikke lenger mulig å betale på forskudd.

Alternative betalingsmåter:

Kunder uten avtale (norsk bil)

Passerer du uten avtale, sender vi automatisk faktura til bilens eier. Her følger vi automatisk opplysninger fra Motorvognregisteret. Faktura sendes ut i etterkant.

Kunder uten avtale (utenlandsk bil)

Kjører du en utenlandsk bil, blir fakturaen sendt til bilens eier.

Dette gjøres via et internasjonalt selskap, EPC (Euro Parking Collection).
Dette gjelder nå også svenske biler.

Bileiers adresse hentes automatisk fra det aktuelle landets bilregister.
Vil du unngå dette, har vi følgende anbefalinger til utenlandske bileiere:

  • 1.Betal via Visitor's Payment.
    Her kan du forskuddsbetale et bestemt beløp før du kommer til Norge.
  • 2.Inngå AutoPASS-avtale
    Du får rabatt for passeringer og kan selv velge fakturaadresse.