Endre navn

Det er ikke mulig å endre navn på en avtale. Unntak er bedrifter og privatpersoner som endrer navn.

Bedrifter som bytter navn

Bedrifter kan bytte navn, forutsatt at organisasjonsnummeret er det samme som tidligere.
Vi trenger en skriftlig bekreftelse fra bedriften om dette.

Privatpersoner som bytter navn
Forutsetter dette at det nye navnet er registrert i Folkeregisteret. Hvis ikke, er man nødt til å sende oss dokumentasjon på navneendringen fra Folkeregisteret.

Endringen kan gjøres på flere måter:

Det er viktig at henvendelsen inneholder kundenummer og/eller bilnummer.
I andre tilfeller er riktig prosedyre å si opp avtale i gammel eiers navn, og inngå ny avtale i den nye eierens navn.
Man er da nødt til å deponere på en ny brikke. Vi refunderer det gamle brikkedepositumet til gammel avtaleeier.
Dersom eksisterende avtale fremdeles er aktiv, er tidligere avtaleeier nødt til å ringe vårt kundesenter - tlf. 55 30 00 07 og sperre avtalen sin.