Endre adresse

Adresseendring må meldes skriftlig inn til bompengeselskapet. Dette kan gjøres enten via «Min Side» eller via kontaktskjema.