Ett unikt samarbetsprojekt över landsgränserna

Pressmeddelande

  1. Pressemedelande Svinesundsförbindelsen 2011 - norsk 15.05.12 (PDF)
  2. Pressemedelande Svinesundsförbindelsen 2010 - norsk 14.09.11 (PDF)
  3. Ekonomi rapport - norsk 14.09.11 (PDF)
  4. Pressmeddelande Svinesundsförbindelsen 2009 - norsk 08.06.10 (PDF)
  5. Pressmeddelande Svinesundsförbindelsen 2008 - norsk 27.04.09 (PDF)

Svinesundsförbindelsen
Projekt Svinesundsförbindelsen sträcker sig från Nordby i Sverige till Svingenskogen i Norge. Det omfattar 2 km ny motorväg på svensk sida, 4,3 km motorväg på norsk sida och en 700 m lång bro däremellan. Riksgränsen är också EU-gräns och på båda sidor byggs tullstationer. Därtill kommer betalstationer vid både nya och gamla bron – projektet finansieras med vägavgifter.

Ett historiskt spadtag
I augusti 2002 tog den norska samferdselsministern Torild Skogsholm och den dåvarande svenske näringsministern Björn Rosengren ett första spadtag som en ceremoniell markering av landsavtalet mellan Norge och Sverige. Och därmed var bygget igång!

Ökande trafikströmmar över gränsen
I alla tider har människor i regionen rört sig över gränsen - norrut eller söderut, styrt av handel och arbetsmarknad på respektive sida. Men aldrig har trafiken varit så omfattande som nu. Trafiken är till stor del regional, med många resor till köpcentra strax söder om gränsen. Dessutom arbetspendlar allt fler. Även mer långväga bil- och lastbilstrafik ökar kraftigt. E6 är Norges viktigaste väg till Europa och trafiken mellan hamnen i Göteborg till/från Västsverige och Norge är omfattande. Men den gamla vägen är olycksbelastad och hela E6 i Bohuslän och Östfold kommer att byggas ut till fyrfilig motorväg.

Den gamla Svinesundsbron måste avlastas
Svinesundsbron fyller snart 60 år. Den är inte byggd för dagens stora och tunga trafik utan måste ersättas – eller snarare kompletteras – med en ny. Öppningsåret 1946 åkte totalt 6 300 bilar över bron. Nu åker i genomsnitt 15 000 bilar över – varje dag!

FAKTA SVINESUNDSFÖRBINDELSEN
Nordby – Riksgränsen 2 km
Trafikplats Nordbymotet
Entreprenör Vägverket Produktion
Nya Svinesundsbron 704 m
Entreprenör Bilfinger Berger AS
Riksgrensen – Svingenskogen 4 km
Trafikplats Langkas, Svingenskogen
Entreprenörer Mesta AS, Veidekke ASA
Kostnad SEK 1 400 milj (exkl. betalstationer)
Hela projektet finansieras med vägavgifter
©2005 Svinesundsforbindelsen AS | Kontakt oss | Site map